top of page

​ Ероготерапия и сензорна терапия

​Ерготерапията поставя детето в центъра на терапевтичния процес - неговите нужди, сили, трудности, интереси и темперамент. Следвайки този основен принцип в процеса на терапията, основните цели са:

   -стимулиране на практика и игрални умения

   -формиране на умения за самостоятелност / ежедневни, игрови и социални умения /

   -стимулиране на двигателното, емоционалното и социалното развитие на детето

Сензорната терапия е подход в трудотерапията, който се прилага много успешно в световен мащаб и често е един вид „катализатор“ за ранното детско развитие.

​ Какво е сензорна терапия?

Подходът се основава на работата на Jean Ayres - теория за сензорната интеграция, нейната основна роля в ранното детско развитие и терапия, насочена към стимулиране на тези процеси.

Какво е сензорна интеграция?

Сензорна интеграция.png

Сензорната интеграция е неврологичен процес, при който всички сензорни стимули от света около нас и от собственото ни тяло се обработват, анализират, интерпретират, за да можем да реагираме адекватно на физическите и социални ситуации, в които се намираме всеки ден / час / минута /. Този процес е в безсъзнание (както дишането, ходенето и т.н.), но е основен фактор за развитието в ранна детска възраст. Продължителното пътуване, което детето изминава от утробата до структурираната среда в детската среда, е свързано главно с натрупването на опит - сензорно, социално, емоционално и пр. Как детето възприема тялото си, физическите компоненти на околната среда / хората , обекти, причинно-следствени връзки между тях /, зависи от това как ще си взаимодейства с него / как ще играе, общува, учи и т.н. /. Подобно на процеса на изграждане на къща, бебето полага основите на бъдещите си способности, натрупвайки сензорна информация / тактилна, слухова, визуална, проприоцептивна, вкусова, обонятелна, вестибуларна и др. /, Въз основа на която научава за тялото си , света и хората около вас и как да манипулирате околната среда.

Ами ако процесът на сензорна интеграция е нарушен?

Подобно на работата на зъбните колела, когато дори един компонент на системата е засегнат / един сензорен канал / по отношение на обработката и анализа на сензорната информация, това дава пряко въздействие върху всички останали компоненти и върху цялостното функциониране. Следователно, при наличие на проблем в процеса на обработка на информацията, идваща през сензорните канали, говорим за сензорно-интегративна дисфункция. Този дисбаланс при обработката на сензорна информация, в зависимост от степента и сензорните канали, които са най-засегнати, оказва пряко влияние върху функционирането на детето.

 • Моторно развитие и функциониране

 • Игрални умения

 • Комуникация

 • Езикови умения

 • Хранене

 • Спете

 • Умения за регулиране на поведението и емоциите

 • Адаптация

За кого е подходяща трудотерапията и сензорната терапия?
Неврологични заболявания

 • Церебрална парализа

 • Аутистичен спектър

 • Хиперактивност и дефицит на внимание

 • Диспраксия

 • Изоставане в развитието на езиковата реч

 • Емоционални и поведенчески проблеми

 • Деца в риск

 • Недоносени бебета

Центърът предлага консултации и терапия с ерготерапевт / сензорен терапевт, работещ под месечен надзор.

Консултация по трудов терапевт / сензорен терапевт / присъства и онлайн /

Семейни консултации

Изготвяне на индивидуална програма за работа у дома

Консултиране на специалисти от образователни институции за структуриране и адаптиране на средата

Организиране на обучение с практически фокус за родители и професионалисти

 

Консултант и ръководител на центъра е Анна Динчева - специален педагог и сензотерапевт SIAT / Сензорна интеграция Айрес терапия / ®

***

bottom of page