top of page

 Анна Динчева

Анна Динчева е Магистър по Специална педагогика към СУ “Св.Климент Охридски”. Преминала обучение и специализация по Сензорна интеграция и Сензорна терапия базирано на SIAT /Sensory integration Ayres Therapy/ при проф.Кристияне Куул завеждащ отдела по Ерготерапия към Kinderzentrum München.

През последните 10 години е част от екипа на РЦПППО София -град , а през последните 6 ръководи програмата по Ерготерапия и сензорна терапия в същия. Анна е част обучителния екип на НАРУ и НИОПП , където провежда обучения, супервизии и консултации по проблеми свързани с Ранно детско развитие, Аутизъм и приобщаващо образование, Сензорна интеграция и сензорна терапия .

От 2015 г. е част от екипа на Терапевтичен център “Милеа”. Професионалната ѝ практика е над 11 години и е насочена изцяло към работа с различни развитийни нарушения с акцент върху сензорно- интегративната дисфункция.

***

bottom of page