top of page

​ Професор д-р Виолета Боянова

Професор д-р Виолета Боянова е лекар, който от дълги години работи в тази толкова интересна сфера на човешкото познание –развитието на децата и подрастващите.Преподавател в департамент „Здравеопазване и социална работа” на НБУ. Основател на бакалавърската и магистърски програми по логопедия  в Университета, създател на Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст на същия университет. Основател на Асоциацията на българските логопеди и фониатри.

 

Автор    на „От симптома към диагнозата в логопедичната практика”, съавтор на „Хиперактивност и дефицит на вниманието или какво да правим с неудържимото дете”, „Диагностичен албум „, „Диагностика и терапия на генерализираните разстройства на развитието”  и др. Има 165 публикации на теми ,свързани с особеностите на  проблемното развитие , диагностика  и терапия.

В настоящия момент е  консултант в различни центрове за деца с проблемно развитие .Работи в сферата на :
-основни принципи на  диагностичния процес в практиката на широк кръг специалисти- психолози,логопеди, специални педагози, ерготерапевти и др.;
-съвременни методи за операционализация на оценката при различни когнитивни дефицити и мястото им в комплексната диагностика и индивидуализирани методи на терапия;
-маркери за диференциране на отделните  комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения и основни  принципи на комплексната терапевтична работа;
-проучване на мозъчната   латерализация и връзката й с развитийните нарушения;
-ролята на генетичния фактор за появата на развитийните  нарушения.

***

bottom of page