top of page

 Цветелина Иванова

Цветелина Иванова е завършила Mагистърска програма „Езикова и речева патология“ в НБУ през 2020г.

Професионалният си опит започва през  2018г.  като стажант в „Центъра за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения “ към НБУ. Участва в провеждането на консултации и терапии на деца с езиков дефицит, артикулационни нарушения, обучителни трудности, хиперактивност и дефицит на вниманието, аутистичен спектър, емоционални и поведенчески проблеми.

През 2019г. работи в СУ по изкуства и чужди езици АРТИС , София като логопед на деца в предучилищна група, 1 и 2 клас.

Има интереси в:

  • Специфични езикови нарушения

  • Артикулационни нарушения

  • Специфични обучителни трудности, дислексия

  • Хиперактивност и дифицит на вниманието

  • Арттерапия

  • Методи и практики за активно включване на родителите в терапевтичния процес

Има разнообразен опит в работата с деца и младежи от дългогодишен доброволчески стаж от 2007г.  насам  в следните институции и неправителствени организации:

  • Дом за деца лишени от родителска грижа, с.Доганово – работа с  деца и младежи на възраст  6 -18г., менторска подкрепа и помощ в подготовката и усвояването на учебния материал.

  • Фондация „Надежда за малките“ – Малка къща Княжево, София – работа в помощ на екипа на къщата в посрещането на физическите и емоционалните нужди на бебета и деца на възраст  0  - 3г. и осигурявне на среда близка до семейната.

  • Фондация „Помощ на лица с проблеми в развитието“ – работа с деца и младежи с проблеми в развитието посредством творчески ателиета по текстил и глина като част от проект „Творилница-Арт и скок“. Работа с деца с увреждания посредством хипотерапия, музикотерапия и различни творчески занимания към Център за настаняване от смесен тип за деца и младежи с увреждания „Христо Ботев“, гр.София.

***

bottom of page